AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng :

  Hiện tượng bức electron ra khỏi kim loại , khi chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng thích hợp lên kim loại được gọi là :

  • A. Hiện tượng bức xạ
  • B. Hiện tượng phóng xạ
  • C. Hiện tượng quang dẫn
  • D. Hiện tượng quang điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA