AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây ?

  • A. Có giá trị rất lớn 
  • B. Có giá trị rất nhỏ
  • C. Có giá trị không đổi
  • D. Có giá trị thay đổi được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>