AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai khi so sánh hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong :

  • A. Bước sóng của photon ở hiện tượng quang điện ngoài thường nhỏ hơn ở hiện tượng quang điện trong.          
  • B. Đều làm bức électron ra khỏi chất bị chiếu sáng
  • C. Mở ra khả năng biến năng lượng ánh sáng thành điện năng
  • D. Phải có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện hoặc giới hạn quang dẫn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>