AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng ?

  • A. Quang trở là một linh kiện bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.
  • B. Quang trở là một linh kiện bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong
  • C. Điện trở của quang trở tăng nhanh khi quang trở được chiếu sáng
  • D. Điện trở của quang trở không đổi khi quang trở được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng ngắn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>