ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn kết luận sai. Một con lắc đơn đang dao động điều hòa. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng người ta giữ cố định điểm chính giữa của dây treo. Sau đó

  • A. tần số dao động của con lắc tăng lên hai lần.
  • B. cơ năng của con lắc vẫn không đổi.
  • C. con lắc có thể không còn dao động điều hòa nữa.
  • D. gia tốc của vật nặng tăng lên đột ngột lúc giữ dây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiều dài dây giảm 1 nửa thì tần số tăng \(\sqrt{2}\) lần (tần số tỉ lệ nghịch với căn bậc 2 chiều dài)
  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16347

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 12

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON