• Câu hỏi:

  Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là:

  • A. A = 2 cm.
  • B. A = 3 cm.
  • C. A= 5 cm.
  • D. A = 21 cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\\ A_1 = 8\ cm; \ A_2 = 12\ cm \\ +\ |A_1 - A_2| \leqslant A \leqslant A_1 + A_2 \Rightarrow 4 \leqslant A \leqslant 20 \\ \Rightarrow A = 5\ cm\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC