YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình \(x = 10\cos \left( {4\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\,\,\left( {cm} \right)\) với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng

  • A. 0,125s
  • B. 0,25s
  • C. 0,5s
  • D. 1,0s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng:

  \(T'=\frac{T}{2}=\frac{\frac{2\pi }{\omega }}{2}=\frac{\pi }{\omega }=\frac{\pi }{4\pi }=\frac{1}{4}=0,25s\Rightarrow B\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16643

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 12

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON