YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa với biên độ 4cm. Khi nó có li độ 2cm thì vận tốc là 1m/s. Tần số dao động bằng

  • A. 1,6Hz
  • B. 2,6Hz
  • C. 3,6 Hz
  • D. 4,6 Hz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thay A = 4 cm, x= 2 cm và v = 100 cm/s vào phương trình:

  \(A^{2}=x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}\)

  Ta được:

  \(\omega =\frac{50}{\sqrt{3}}rad/s\Rightarrow f=\frac{\omega }{2\pi }=4,6Hz\Rightarrow D\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16630

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 12

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON