YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình ly độ là x = 5cos(4\(\pi\)t +\(\pi\)/2) (cm) ( t tính bằng s). Kết luận nào sau đây không đúng?

  • A. Tốc độ cực đại của vật là 20\pi cm/s.            
  • B. Lúc t = 0, vật qua vị trí cân bằng O, ngược chiều dương của trục Ox.
  • C. Vật thực hiện 2 dao động toàn phần trong 1 s.          
  • D. Chiều dài quỹ đạo của vật là 20 cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chiều dài quỹ đạo của vật \(L = 2{\rm{A}} = 10cm\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16605

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 12

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON