YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một vật thực hiện đồng thời hai dao động \(x_{1}=\cos(4\pi t+\varphi _{1})(cm)\) và \(x_{2}=\sqrt{3}\cos(4\pi t+\frac{\pi }{4})(cm)\). Để biên độ dao động tổng hợp bằng 2 cm thì \(\varphi _{1}\) có giá trị bằng 

  • A. \(\frac{\pi }{4}\)
  • B. \(\frac{3\pi }{4}\)
  • C. \(\frac{\pi }{2}\)
  • D. \(\frac{\pi }{6}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: A2 = A12 + A22 =>  Hai dao động thành phần vuông pha nhau \(\Rightarrow \varphi_{1} =\frac{3\pi }{4}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16671

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 12

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON