ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho V lít hỗn hợp khí (ở đkc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,48gam. Giá trị của V là 

  • A. 0,448.
  • B. 0,672.
  • C. 0,224.
  • D. 0,560.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  m chất rắn giảm = m hỗn hợp khí tăng

  CO \(\overset{O^{2-}}{\rightarrow}\)CO2\(\nearrow\)

  H2 \(\overset{O^{2-}}{\rightarrow}\) H2O\(\nearrow\)

  1 mol hỗn hợp (CO, H2) phản ứng \(\Rightarrow\) m chất rắng giảm 16g

  \(\Rightarrow\) n(CO, H2)phản ứng =\(\frac{16}{16}=1 mol\)

  \(nO^{2-}=\frac{0,48}{16}=0,03\)

  n(CO + H2)=0,03

  V = 0,672 (lít)

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 21997

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON