ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điện phân (với điện cực trơ) một dung dịch gồm NaCl và CuSO4 có cùng số mol, đến khi ở catot xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. Trong cả quá trình điện phân trên, sản phẩm thu được ở anot là

  • A. khí Cl2 và O2
  • B. khí H2 và O2
  • C. chỉ có khí Cl2
  • D. khí Cl­2 và H2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  NaCl : a

  CuSO4 : a

  Cu2+ + 2e- \(\rightarrow\) Cu

  a \(\rightarrow\) 2a

  2 Cl- \(\rightarrow\) Cl2 \(\nearrow\) + 2e-

  a        \(\rightarrow\)                 a

  2H2O \(\rightarrow\) O2 \(\nearrow\) +4e- + 4 H+

                               \(\leftarrow\)  a

  \(\Rightarrow\) Cl2, O2

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 21995

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON