YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có 3 hợp kim Cu-Ag ; Cu-Al ; Cu-Zn. Chỉ dùng một dung dịch axit thông dụng và một dung dịch bazơ thông dụng nào để phân biệt được 3 hợp kim trên ?

  • A. HCl và NaOH 
  • B. HNO3 và NH3
  • C. H2SO4 và NaOH 
  • D. H2SO4 loãng và NH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cu - Ag (1), cu - Al (2), Cu - Zn (3)

  dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 (loãng) \(\Rightarrow \left.\begin{matrix} (2) \\ (3) \end{matrix}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{matrix} Al \rightharpoonup Al^{3+}+H_2 \\ Zn \rightharpoonup Zn^{2+}+H_2 \end{matrix}\right.\)

  Loại phần không tan trong (2), (3) : Cu

  \(Al^{3+}: \overset{dd \ NH_3}{\rightarrow} Al(OH)_3 \downarrow\)

  \(Zn^{2+}: \overset{dd \ NH_3}{\rightarrow} Zn(OH)_2 \downarrow\rightarrow [Zn(NH_3)_4)](OH)_2\)

  D: dung dịch H2SO4(loãng) và dung dịch NH3

  Chú ý: nhận biết Zn2+, Al3+ dùng dung dịch NH3.

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21974

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON