YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ion M3+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng 3d5 . Vị trí của M là:

  • A. chu kì 4 , nhóm II B 
  • B. chu kì 3 , nhóm VIIIB 
  • C. chu kì 3 , nhóm VIII B
  • D. chu kì 4 , nhóm VIIIB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  M3+:3d5

  M - 3e- \(\rightarrow\) M3+

  M: 1s2s2p3s3p3d4s2

  M: 26, CK 4, VIIIB

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21971

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON