YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X:

  Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây?

  • A. 2H2O2 → O2 + 2H2
  • B. NH4Cl + NaOH →  NaCl + NH3 + H2O. 
  • C. 2NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) →  Na2SO4 + 2HCl. 
  • D. Fe + HCl →  FeCl2 + H2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77976

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON