ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

  (a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2.

  (b) Cho CaO vào H2O.

  (c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH.

  (d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2.

  (e) Cho Si vào dung dịch NaOH.

  (g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4.

  Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là:

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77972

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON