ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol;

  (2) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom;

  (3) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O;

  (4) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH;

  (5) Dung dịch Glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag;

  (6) Anilin là chất lỏng, không màu, ít tan trong nước, nặng hơn nước. Để lâu trong không khí, anilin có nhuốm màu đen vì bị oxi hoá;

  (7) Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền tốt hơn cao su thiên nhiên;

  (8) Toluen và stiren đều làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.

  Số phát biểu đúng là: 

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77978

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON