ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là

  • A. Al
  • B. Na.
  • C. Mg.
  • D. Fe.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thứ tự giảm dần tính khử của các kim loại: Na, Mg, Al, Fe.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25773

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON