ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cacbohiđrat X không tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit và X làm mất màu dung dịch brom. Vậy X là

  • A. Glucozơ.
  • B. Fructozơ.
  • C. Saccarozơ.
  • D. Tinh bột. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cacbohiđrat X không tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit nên X là đường đơn.

  X làm mất màu dung dịch brom => X có chức -CHO.

  => X là glucozơ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25786

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON