• Câu hỏi:

  Cho 8,96 lít CO2 (đktc) sục vào dung dịch chứa 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp Ca(OH)2 2M và NaOH 1,5M thu được a gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng kĩ dung dịch X thu được thêm b gam kết tủa. Giá trị (a + b) là

  • A. 5 gam
  • B. 15 gam
  • C. 20gam
  • D. 40gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có \(\left\{ \begin{array}{l}
  {n_{CO_3^{2 - }}} + {n_{HCO_3^ - }} = {n_{C{O_2}}} = \frac{{8,96}}{{22,4}} = 0,4{\rm{ mol}}\\
  {{\rm{n}}_{O{H^ - }}} = 2{n_{CO_3^{2 - }}} + {n_{HCO_3^ - }} = 0,1.\left( {2.2 + 1,5} \right) = 0,55{\rm{ mol}}
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {n_{CO_3^{2 - }}} = 0,15{\rm{ mol}}\\
  {{\rm{n}}_{HCO_3^ - }} = 0,25{\rm{ mol}}
  \end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 100.0,15 = 15g\\
  b = 100.0,05 = 5g
  \end{array} \right. \Rightarrow a + b = 20\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC