AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 2,24 lít axetilen (đktc) tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, sau phản ứng oàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

  • A. 24,0. 
  • B. 21,6. 
  • C. 13,3.
  • D. 32,4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(CH \equiv CH + 2AgN{O_3} + 2N{H_3} \to AgC \equiv CAg + 2N{H_4}N{O_3}\)

  ⇒ n\(AgC \equiv CAg\)= nC2H2 = 0,1 mol

  ⇒ m = 0,1.240 = 24 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>