ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho 15 gam glyxin vào dung dịch HCl, thu được dung dịch X chứa 29,6 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với chất tan trong X cần dùng V lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

  • A. 0,4. 
  • B. 0,2. 
  • C. 0,6.
  • D. 0,3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nGly = 0,2 mol

  nHCl = (29,6 -15)/36,5 = 0,4 mol

  → nNaOH = nGly + nHCl = 0,6 mol

  → V = 0,6 lít

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>