AMBIENT
 • Câu hỏi:

  X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở; Z là este tạo từ X và Y với etilen glicol. Đốt cháy hoàn toàn 35,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z bằng khí O2 thu được 31,36 lít khí CO2 (đktc) và 23,4 gam H2O. Mặt khác, cho 35,4 gam E tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 0,5M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

  • A. 46,4. 
  • B. 48,2.
  • C. 51,0 
  • D. 50,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Este = 2Axit + C2H4(OH)2 - 2H2O

  Quy đổi E thành: 

  CnH2nO2: amol

  C2H4(OH)2: b mol

  H2O: -2b mol

  mE = a(14n+32)+ 62b -18.2b = 35,4 gam

  nCO2 = na+ 2b = 1,4

  nH2O = na + 3b - 2b = 1,3

  → na = 1,2; a = 0,5 và b = 0,1 

  → n = 2,4

  Chất rắn gồm CnH2n-1O2 (0,5 mol), Na+ (0,4 mol), K+ (0,2 mol)

  Bảo toàn điện tích → nOH- dư = 0,1 mol

  → m rắn = 51

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>