AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn 6,8 gam este X đơn chức trong 100 gam dung dịch NaOH 20%, đun nóng, thu được dung dịch Y. Trung hòa kiềm dư trong Y cần 200 ml dung dịch H2SO4 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

  • A. 35,2. 
  • B. 38,3. 
  • C. 37,4.
  • D. 36,6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nNaOH ban đầu = 0,5 mol

  nH2SO4 = 0,2 → nNaOH dư = 0,4 mol

  → nNaOH phản ứng với X là 0,1 mol

  Nếu X lè este của ancol → nX = nNaOH = 0,1 mol → MX = 68 (loại)

  Nếu X là este của phenol → nX = nNaOH/2 = 0,05 → MX = 136: C8H8O2

  → m muối = 6,8 + 0,1.40 - 0,05.18 + 0,2.142 = 38,3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>