YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình \(x-2y=1\)?

  • A. (3;1)
  • B. (1;3)
  • C. (1;2)
  • D. (2;1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(3-2.1=1\) nên \((3;1)\) là nghiệm của phương trình \(x-2y=1\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1415

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF