ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình \(x-2y=1\)?

   

  • A. (3;1)
  • B. (1;3)
  • C. (1;2)
  • D. (2;1)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(3-2.1=1\) nên \((3;1)\) là nghiệm của phương trình \(x-2y=1\).

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1415

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1