YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cặp số nào sau đây không là nghiệm của phương trình \(2x+y=3\)?

  • A. (1;1)
  • B. (0;1)
  • C. (0;3)
  • D. (2;-1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì \(2.0+1=1 \neq 3\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1416

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF