YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình \((2m+3)x+(m+5)y=1-4m\) (m là tham số). Hỏi phương trình luôn có nghiệm là bao nhiêu với mọi m?

   

   

  • A. (-3;2)
  • B. (1;1)
  • C. (3;2)
  • D. (3;-2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giả sử phương trình luôn có nghiệm \((x_o;y_o)\) với mọi m

  Khi đó \((2m+3)x_o+(m+5)y_o=1-4m\)

  \(<=> (2x_o+y_o+4)m+3x_o+5y_o-1=0 <=>\left\{\begin{matrix}2x_o+y_o+4=0\\ 3x_o+5y_o-1=0 \end{matrix}\right.\)\(<=>\left\{\begin{matrix} x_o=-3\\ y_o=2 \end{matrix}\right.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1417

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON