ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình \((2m+3)x+(m+5)y=1-4m\) (m là tham số). Hỏi phương trình luôn có nghiệm là bao nhiêu với mọi m?

   

   

  • A. (-3;2)
  • B. (1;1)
  • C. (3;2)
  • D. (3;-2)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giả sử phương trình luôn có nghiệm \((x_o;y_o)\) với mọi m

  Khi đó \((2m+3)x_o+(m+5)y_o=1-4m\)

  \(<=> (2x_o+y_o+4)m+3x_o+5y_o-1=0 <=>\left\{\begin{matrix}2x_o+y_o+4=0\\ 3x_o+5y_o-1=0 \end{matrix}\right.\)\(<=>\left\{\begin{matrix} x_o=-3\\ y_o=2 \end{matrix}\right.\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1417

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1