ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đường thẳng \((d): ax+by=6\) (với \(a>0,b>0\)) tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 9. Tìm tích ab.

   

   

  • A. 11
  • B. 10
  • C. 12
  • D. 13
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi A,B lần lượt giao điểm của (d) với trục hoành và trục tung. Khi đó ta tìm được \(A(\frac{6}{a};0)\) và \(B(0;\frac{6}{b})\)

  Từ đó tính được: \(OA=\frac{6}{a}\) và \(OB=\frac{6}{b}\) nên ta sẽ có: \(\frac{1}{2}.\frac{6}{a}.\frac{6}{b}=9=>ab=2\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1