YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đường thẳng \((d): ax+by=6\) (với \(a>0,b>0\)) tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 9. Tìm tích ab.

   

   

  • A. 11
  • B. 10
  • C. 12
  • D. 13

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi A,B lần lượt giao điểm của (d) với trục hoành và trục tung. Khi đó ta tìm được \(A(\frac{6}{a};0)\) và \(B(0;\frac{6}{b})\)

  Từ đó tính được: \(OA=\frac{6}{a}\) và \(OB=\frac{6}{b}\) nên ta sẽ có: \(\frac{1}{2}.\frac{6}{a}.\frac{6}{b}=9=>ab=2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON