YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình \((m+2)x-my=-1\) (m là tham số). Hỏi phương trình luôn có nghiệm là bao nhiêu với mọi m?

   

  • A. \((\frac{-1}{2};\frac{-1}{2})\)
  • B. \((\frac{1}{2};\frac{-1}{2})\)
  • C. \((\frac{-1}{2};\frac{1}{2})\)
  • D. \((\frac{1}{2};\frac{1}{2})\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giả sử phương trình luôn có nghiệm \((x_o;y_o)\) với mọi m

  Khi đó \((m+2)x_o-my_o=-1\)

  \(<=>(x_o-y_o)m+2x_o+1=0<=>\left\{\begin{matrix} x_o-y_o=0\\ 2x_o+1=0 \end{matrix}\right.<=>\left\{\begin{matrix} x_o=\frac{-1}{2}\\ y_o=\frac{-1}{2} \end{matrix}\right.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON