ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình \((m+2)x-my=-1\) (m là tham số). Hỏi phương trình luôn có nghiệm là bao nhiêu với mọi m?

   

  • A. \((\frac{-1}{2};\frac{-1}{2})\)
  • B. \((\frac{1}{2};\frac{-1}{2})\)
  • C. \((\frac{-1}{2};\frac{1}{2})\)
  • D. \((\frac{1}{2};\frac{1}{2})\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giả sử phương trình luôn có nghiệm \((x_o;y_o)\) với mọi m

  Khi đó \((m+2)x_o-my_o=-1\)

  \(<=>(x_o-y_o)m+2x_o+1=0<=>\left\{\begin{matrix} x_o-y_o=0\\ 2x_o+1=0 \end{matrix}\right.<=>\left\{\begin{matrix} x_o=\frac{-1}{2}\\ y_o=\frac{-1}{2} \end{matrix}\right.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA