YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cách tạo màu nền cho 1 trang chiếu?

  • A. Chọn trang chiếu \(\rightarrow\) Chọn Format / Background \(\rightarrow\) Nháy nút  và chọn màu \(\rightarrow\) Nháy nút Apply to All trên hộp thoại
  • B. Chọn trang chiếu \(\rightarrow\) Chọn Format / Background \(\rightarrow\) Nháy nút  và chọn màu \(\rightarrow\) Nháy nút Apply trên hộp thoại
  • C. Chọn trang chiếu \(\rightarrow\) Chọn Format / Background \(\rightarrow\) Nháy nút Apply trên hộp thoại
  • D. Chọn trang chiếu \(\rightarrow\) Chọn Format / Background \(\rightarrow\) Nháy nút Apply to All trên hộp thoại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn trang chiếu => Chọn Format / Background => Nháy nút  và chọn màu => Nháy nút Apply trên hộp thoại

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 13303

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON