AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Muốn tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu ta cần thực hiện các lệnh sau:

  • A. Slide show \(\rightarrow\) Slide transition
  • B. Slide show \(\rightarrow\) Animation Schem
  • C. Slide Show \(\rightarrow\) View Show
  • D. Insert \(\rightarrow\) Picture \(\rightarrow\) From File

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>