ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cách mở mẫu bố trí (slide layout)?

  • A. Insert \(\rightarrow\) Slide layout…
  • B. Format \(\rightarrow\) New Slide… 
  • C. Format \(\rightarrow\) Slide layout… 
  • D. Tools \(\rightarrow\) Slide layout…

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Format => Slide layout… 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13304

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON