YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nếu muốn áp dụng 1 hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các trang chiếu. Ta nháy nút:

  • A. Apply to All Slides
  • B. Apply to All
  • C. Apply to Master
  • D. Cả A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13301

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA