• Câu hỏi:

  Nếu muốn áp dụng 1 hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các trang chiếu. Ta nháy nút:

  • A. Apply to All Slides
  • B. Apply to All
  • C. Apply to Master
  • D. Cả A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC