YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi các hạt nhân của chúng có 

  • A. số nuclôn giống nhau nhưng số nơtron khác nhau
  • B. số nơtron giống nhau nhưng số proton khác nhau
  • C. số proton giống nhau nhưng số nơtron khác nhau
  • D. khối lượng giống nhau nhưng số proton khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA