AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biết tốc độ anh sáng trong chân không 300000km/s. Năng lượng toàn phần của một vật có khối lượng nghỉ 1g đang chuyển động với tốc độ 0,866c là  bao nhiêu?

  • A. \(18.10^{13}J\)
  • B. \(18.10^{14}J\)
  • C. \(14.10^{13}J\)
  • D. \(16.10^{12}J\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:  Năng lượng toàn phần của vật có khối lượng m đang chuyển động:

  \(E=m.c^2=\frac{m_0.c^2}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^{2}}}=\frac{10^{-3}.(3.10^8)^2}{\sqrt{1-(\frac{0,866c}{c})^{2}}} =18.10^{13}J\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA