YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biết tốc độ ánh sáng trong chân không 300000km/s và 1 Mêga – êlêctrôn vôn (MeV) = \(1,6.10^{-13}\) J thì năng lượng nghỉ của proton có khối lượng nghỉ \(1,673.10^{-27}\) kg là bao nhiêu?

  • A. \(920MeV\)
  • B. \(940MeV\)
  • C. \(960MeV\)
  • D. \(980MeV\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: Năng lượng nghỉ cần tìm: \(E_0=m_0.c^2=940MeV\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3546

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON