AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Uran tự nhiên gồm 3 đồng vị chính là  \(U_{238}\)  có khối lượng nguyên tử 238,0508u ( chiếm 99,27%), \(U_{235}\)  có khối lượng nguyên tử 235,0439u ( chiếm 0,72%), \(U_{234}\) có khối lượng nguyên tử 234,0409u ( chiếm 0,01%). Tính khối lượng trung bình

  • A. 238,0887 u.
  • B. 238,0587 u. 
  • C. 237,0287 u
  • D. 238,0287 u.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: 

  \(m=\frac{99,27}{100}.238,0887+\frac{0,72}{100}.235,0439+\frac{0,01}{100}.234,0409= 238,0287 (u).\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>