YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng khi nói về hạt nhân nguyên từ 

  • A. Mọi hạt nhân của các nguyên tử đều có chứa cả proton và nơtron.
  • B. Hai nguyên tử của hai nguyên tố bất kì khác nhau có số nơtron hoàn toàn khác nhau.
  • C. Hai nguyên tử có số nơtron khác nhau là hai đồng vị
  • D. Hai nguyên tử có điện tích hạt nhân khác nhau thuộc hai nguyên tố khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  D sai vì có hạt nhân không có nơtron, đó là hạt nhân của hiđrô.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA