ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm những học sinh có điểm một tiết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5 , trong dòng Criteria của trường HOC_KY, biểu thức điều kiện nào sau đây là đúng:

  • A. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5
  • B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5
  • C. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5
  • D. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13575

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON