AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong Mẫu hỏi, biểu thức số học để tạo trường mới TRUNG_BINH, lệnh nào sau đây là đúng:

  • A. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5
  • B. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5
  • C. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5
  • D. TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>