ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nếu thêm nhầm một bảng làm dữ liệu nguồn trong khi tạo mẫu hỏi, để bỏ bảng đó khỏi cửa sổ thiết kế, ta thực hiện:

  • A. Edit \(\rightarrow\) Delete
  • B. Query \(\rightarrow\) Remove Table
  • C. Chọn bảng cần xóa rồi nhấn phím Backspace
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Edit => Delete

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13579

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON