AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để thực hiện mẫu hỏi ( đưa ra kết quả của truy vấn) ta có thể sử dụng cách nào sau đây? 

  • A. Nháy nút 
  • B. Nháy nút 
  • C. Chọn lệnh View \(\rightarrow\) Datasheet View
  • D. Cả 3 cách trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA