YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về mẫu hỏi?

  • A. Biểu thức số học được sử dụng để mô tả các trường tính toán
  • B. Biểu thức logic được sủ dụng khi thiết lập bộ lọc cho bảng, thiết lập điều kiện lọc để tạo mẫu hỏi
  • C. Hằng văn bản được viết trong cặp dấu nháy đơn
  • D. Hàm gộp nhóm là các hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 13574

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON