AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được trên màn quan sát là 1,4 mm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng 4,9 mm có 

  • A. Vân sáng bậc 4.    
  • B. vân tối thứ 4.    
  • C. vân sáng bậc 3.    
  • D. vân tối thứ 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>