AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? 

  • A.

   Sóng điện từ truyền trong chân không với vận tốc c=3.108 m/s. 

  • B. Sóng điện từ là sóng ngang.
  • C.

   Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi. 

  • D. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>