AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm; khoảng cách hai khe 0,8 mm; hai khe cách màn 1,2 m. Vùng sáng giao thoa rộng 10 mm. Số vân sáng, vân tối lần lượt là 

  • A. 9; 10.          
  • B. 9; 8.      
  • C. 11; 10.                       
  • D. 11; 12.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>