AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung 5 μF. Dao động điện từ riêng (tự do) của mạch LC với điện áp cực đại ở hai đầu tụ điện bằng 8 V. Khi điện áp ở hai đầu tụ điện là 3 V thì năng lượng từ trường trong mạch bằng 

  • A. 1,375.10-4 J.                
  • B. 5.10-5 J.    
  • C. 137,5 J.              
  • D. 17.10-5 J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>