AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Điện trường xoáy là điện trường 

  • A. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ.     
  • B. có các đường sức không khép kín.
  • C. của các điện tích đứng yên.                      
  • D. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>