AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Cho tam giác ABC đều cạnh a, đường cao AH. Tính thể tích V của khối nón sinh ra khi cho tam giác ABC quay xung quanh trục AH.

  • A. \(V = \frac{{\pi {a^3}\sqrt 6 }}{{12}}\)
  • B. \(V = \frac{{\pi {a^3}\sqrt 3 }}{{12}}\)
  • C. \(V = \frac{{\pi {a^3}\sqrt 2 }}{{24}}\)
  • D. \(V = \frac{{\pi {a^3}\sqrt 3 }}{{24}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi quay tam giác ABC quanh trục AH ta được khối nón có bán kính \(r = \frac{{BC}}{2} = \frac{a}{2}\) 

  Và chiều cao của khối nón là \(h = AH = \frac{{a\sqrt 3 }}{2}\)   

  Vậy thể tích khối nón cần tính là \(V = \frac{1}{3}.\pi {r^2}h = \frac{{\pi {a^3}\sqrt 3 }}{{24}}\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA