YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có độ dài đáy bằng 3a và chiều cao bằng h. Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.

  • A. \(\pi {a^2}h\) 
  • B. \(3\pi {a^2}h\) 
  • C.  \(27\pi {a^2}h\) 
  • D. \(9\pi {a^2}h\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi O, O’ lần lượt là tâm của đường tròn ngoại tiếp \(\Delta ABC,\Delta A'B'C'\).

  Bán kính đường tròn đáy của khối trụ là 

  \(\begin{array}{l}
  R = OA = a\sqrt 3 \\
   \Rightarrow {V_{k.tru}} = \pi .{r^2}h\\
   = \pi .{\left( {a\sqrt 3 } \right)^2}.h = 3\pi {a^2}h
  \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4624

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON